't Breedland

(nieuwsbericht 21 oktober 2022)

Schotse Hooglanders langs de Oude Papelaan

Sinds gisteren kun je zomaar oog in oog komen te staan met een Schotse Hooglander, als je vanuit Weespersluis een wandeling maakt over de Oude Papelaan. Op de percelen langs de Oude Papelaan leeft vanaf nu een bescheiden kudde van zes koeien, waaraan later nog een zevende wordt toegevoegd. Het gaat om een pilot die duidelijk moet maken dat de Schotse Hooglanders bijdragen aan de versnelling van de natuurontwikkeling in ’t Breedland.

Kruidenrijk grasland

De missie van de GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis is om via natuurlijke begrazing een kruidenrijk grasland te laten ontstaan in ’t Breedland. De Schotse Hooglanders houden de overheersende grassoorten kort, waardoor andere soorten meer kans krijgen om te groeien en zich te vermeerderen. Bovendien is het niet meer nodig om het gras te maaien met machines. De natuurlijke begrazing door de koeien is veiliger voor de beschermde amfibieën die in ’t Breedland leven, zoals de heikikker en de rugstreeppad.

Weinig menselijk ingrijpen

Natuurlijke begrazing is begrazing door grote grazers, zoals Schotse Hooglanders. De dieren leven het hele jaar door, en hun hele leven lang, buiten in de natuur. Mensen grijpen zo min mogelijk in. De dieren bepalen zelf de onderlinge verbanden binnen de kudde en kiezen zelf waar ze grazen, drinken en rusten. De Schotse Hooglanders dragen een belangrijk steentje bij aan het ontstaan van een afwisselend landschap van bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen, waarin talloze planten- en diersoorten kunnen floreren. Wilde grazers lopen het hele jaar buiten, in aantallen die passen bij de hoeveelheid voedsel die in het schaarse seizoen (de winter) beschikbaar is.

De runderen leven in een natuurlijke sociale kudde, met mannelijke en vrouwelijke dieren van verschillende leeftijden. De band tussen deze dieren is sterk: ze leren van hun familie hoe ze zich naar elkaar en naar de buitenwereld moeten gedragen. Een hechte, sociale kudde zorgt ook voor rust en veiligheid. De grazers houden hun omgeving goed in de gaten, maar laten zich niet snel van de wijs brengen door bezoekers.

FREE Nature

Voor deze pilot werkt de GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis met FREE Nature, die eigenaar is van de dieren die langs de Oude Papelaan grazen. Hoewel de dieren leven als echt wild, heeft FREE Nature zorgplicht over haar dieren. De beheerder houdt in de gaten of het aantal dieren in evenwicht blijft met het voedselaanbod. Ook controleert hij de gezondheid van de dieren.

Beheerder Wouter Slors van FREE Nature voert het toezicht uit op de Schotse Hooglanders in Weespersluis/Bloemendalerpolder. Bezoekt u het natuurgebied regelmatig? Sla dan het telefoonnummer van Wouter Slors op in uw telefoon: +31 (0)6 46 19 28 45. Bij calamiteiten met de Schotse Hooglanders is hij hierop 24/7 te bereiken. Voor meer informatie over natuurlijke begrazing, kunt u ook de website van FREE Nature bezoeken: www.freenature.nl

Algemene informatie 't Breedland

't Breedland is het natuurgebied dat tussen de noordzijde van Weespersluis en de rijksweg A1 in ligt. Als je in 't Breedland bent, hoor je verbazingwekkend weinig verkeersgeluid van de A1, dankzij de geluidsschermen.

Het gebied dient voornamelijk als natuurcompensatiegebied; het is een habitat voor meerdere beschermde amfibieën, zoals de rugstreeppad en de heikikker. Daarvoor zijn legakkers en poelen aangelegd. In de westelijke helft van de Bloemendalerpolder, ter hoogte van de voormalige eendenkooi, is een kerngebied ontwikkeld voor dieren en planten van moerassen en natte veenweide. Het gebied is optimaal ingericht voor de heikikker, de rugstreeppad en de ringslang.

In 't Breedland wordt ook de Waterlinie aangelegd, de ontsluitingsweg die vanaf de A1via de westzijde van Weespersluis naar Weesp loopt. Om fauna volop de mogelijkheid te geven om van de ene kant van 't Breedland naar de andere kant te kunnen komen, komen er in de Waterlinie faunapassages.

Ook een deel van het Rondje Gouw loopt door 't Breedland, zodat bewoners en bezoekers van Weespersluis en Weesp al wandelend, fietsend of skeelerend kunnen genieten van de natuur in 't Breedland. 

Het oostelijk deel van 't Breedland  wordt een meer bossig gebied. De GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis plant daarvoor zelf meer dan duizend bomen aan. Daarnaast hebben Fons Pommé en andere bewoners het initiatief genomen om in het voorjaar van 2021, in samenwerking met meerbomen.nu vele duizenden zaailingen te planten in dit deel van Weespersluis. 

Impressie van het eindbeeld van het oostelijk deel van 't Breedland:

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.