Spelen

Het is belangrijk dat de kinderen die in Weespersluis wonen, in hun eigen wijk kunnen spelen. De aanleg van speelplaatsen nemen we mee in de fase van het woonrijp maken van een buurt. Daarbij hanteren we de volgende principes:

  • Hoe jonger de kinderen, hoe dichter bij huis zij kunnen spelen.
  • Aan elke leeftijdscategorie is een afstand gekoppeld die zij maximaal mogen afleggen om bij een speelplaats voor hun leeftijdscategorie te komen.
  • De speelplaatsen voldoen aan de eisen van de gemeente als het gaat om veiligheid en uitvoering van onder meer de ondergronden.
  • Waar mogelijk is een beperkt keuzemenu voor bewoners beschikbaar waaruit zij speeltoestellen kunnen kiezen (afhankelijk van de planning en logistiek bij de aanleg van de openbare ruimte, het is niet in alle gevallen mogelijk om zelf speeltoestellen uit te kiezen).

Hieronder kun je de kaart downloaden waarop in beeld is gebracht waar voor welke leeftijdscategorie een speelplaats wordt gerealiseerd, inclusief de 'verzorgingsgebieden' per speelplaats. De locaties voor speelplaatsen kunnen in de uitwerking nog enigszins schuiven (denk aan maximaal een tiental meters), maar liggen in principe vast. 

0 bestanden geselecteerd: 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen