Sluis en varen

Update 4 juli 2023: De GEM streeft ernaar de schutsluis in 2024 in aanbouw te nemen, zodat deze in 2025 in gebruik genomen kan worden.

Schutsluis Weespersluis vertraagd door fusieproces (nieuwsbericht d.d. 17 oktober 2022)

De bouw van de schutsluis is helaas vertraagd als gevolg van de fusie van Weesp met Amsterdam. In de overeenkomst die de GEM met de overheden heeft gesloten is opgenomen dat het beheer door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) wordt uitgevoerd. De GEM heeft de schutsluis ontworpen in overleg met AGV en de gemeente Amsterdam en de omgevingsvergunning is anderhalf jaar geleden verleend.

De uitvoering kan nu niet starten omdat de gemeente en AGV er nog niet in geslaagd zijn om afspraken te maken over het vaarwegbeheer en het nautisch beheer. Het vaarwegbeheer gaat over het onderhoud van de vaarwegen in Weespersluis en het nautisch beheer gaat onder andere over de bediening van de sluis. Dit overleg tussen AGV en de gemeente loopt al langere tijd en er wordt hard aan gewerkt om tot een oplossing te komen. AGV heeft aangegeven dat de dijkverleggingsprocedure, die nodig is om tussen de sluis en de Vecht te kunnen varen, pas op te kunnen starten als er afspraken zijn gemaakt over het vaarwegbeheer en het nautisch beheer.

De GEM betreurt deze vertraging en heeft aan zowel AGV als de gemeente Amsterdam laten weten dat het belangrijk is om de bewoners van Weespersluis op de hoogte te stellen. Na duidelijkheid over het beheer duurt het nog ruim twee jaar voordat de sluis in gebruik genomen kan worden. Zodra er meer bekend is over het beheer en de planning zullen we het direct melden.

Reactie gemeente Amsterdam en AGV:

'Om beheer, ten behoeve van het varen, mogelijk te maken, is het nodig dat een vaarwegbeheerder wordt aangewezen. Gebieds-specifieke vaarregels kunnen alleen worden opgesteld door het nautisch bevoegd gezag (de Nautisch beheerder). In de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) die in 2012, tussen de publieke en private partijen, is gesloten voor de ontwikkeling van de wijk, is  naar onze mening niet expliciet bepaald bij welke partijen het nautisch beheer belegd zou worden. Als gevolg van de provinciale omgevingsverordening ligt het bevoegd gezag nu nog bij AGV. Conform het vaarreglement van AGV geldt er thans een motorisch vaarverbod, zodat er feitelijk niet gevaren kan worden. Partijen willen het toch mogelijk maken dat gevaren kan worden in Weespersluis. AGV en gemeente proberen daarom afspraken te maken over het nautisch- en vaarwegbeheer.'

Algemene informatie

Weespersluis kent een groot aantal sloten en grachtjes, én natuurlijk de Gouw, de centrale waterplas in het midden van Weespersluis. 

In de eindsituatie is het mogelijk om in een deel van Weespersluis te varen met kleinere bootjes en sloepen. 

Aanvullende informatie ligplaatsen

  • In totaal komen er tussen de 200 en 250 privé-ligplaatsen in Weespersluis. Dit zijn ligplaatsen bij woningen die met de tuin direct aan het water liggen.
  • Er komen ongeveer 300 openbare ligplaatsen in Weespersluis. Een boot kan worden aangelegd aan een openbare steiger of aan een oever. 

In verband met de fusie tussen de gemeenten Amsterdam en Weesp gaat er voor Weespers met een boot(je) het een en ander veranderen. Lees hier wat dat betekent.

Aanvullende informatie sluis

  • Het definitief ontwerp  ligt op dit moment (voorjaar 2022) ter beoordeling bij de gemeente. Wanneer de gemeente instemt, starten we met het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Met deze documenten contracteren we een aannemer die de sluis gaat realiseren.
  • De sluis is ontworpen om vier keer per uur te schutten. Twee keer per uur van Weespersluis naar de Vecht en twee keer per uur de andere kant op.
  • De afspraak is dat de gemeente de sluis gaat beheren en bedienen. Daarbij is bediening op afstand uitgangspunt. Op dit moment is nog niet bekend wat de bedieningstijden van de sluis zullen zijn.
  • Hieronder zie je achtereenvolgens een schets, een overzichtstekening met een toelichting op de verschillende onderdelen en een bewegende imprssie van de schutsluis.

Een impressie van de schutsluis:

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.