Planning en fasering

Het plannen van de bouw van een wijk van de omvang van Weespersluis is een proces dat continue aandacht krijgt binnen de GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis. 

Bij de ontwikkeling van een woonwijk wordt in het algemeen de volgende volgorde aangehouden in de uitvoering van het werk:

  • Nieuwe woonvelden voorzien van faunaschermen, dieren afvangen in het te ontwikkelen gebied en verplaatsen naar het natuurcompensatiegebied ('t Breedland)
  • Voorbelasten nieuwe woonvelden
  • Verkoop woningen en bouwrijp maken woonvelden (aanleg riolering en nuts, graven watergangen)
  • Bouwen van de woningen
  • Woonrijp maken (aanleg straten, inrichting groen, eventueel graven laatste watergangen)

Zeker wanneer er aan meerdere fasen tegelijk wordt gewerkt, waarbij elk deelgbied zich in een andere fase bevindt, is het belangrijk om de logistiek goed te organiseren. Hierbij hanteren we de volgende principes:

  • Bouwverkeer en woonverkeer zoveel mogelijk scheiden
  • Zo min mogelijk autokilometers maken voor alle verkeersstromen
  • Grote waterpartijen, zoals de Gouw, worden gelijk oplopend met de aangrenzende woongebieden gerealiseerd

Hieronder vind je de meest recente schetsen waarop de bouwlogistiek per periode in beeld is gebracht. Aan deze schetsen kunnen geen rechten worden ontleend. Ze zijn slechts ter indicatie, bedoeld om de volgorde van de werkzaamheden aan te geven.

Goed om te weten: Er is ons vaker gevraagd om een faseringskaart die duidelijk maakt wanneer je waar kunt varen. We proberen zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk vaarwater open te stellen, maar het is vrijwel onmogelijk om precies aan te geven waar je wanneer kunt varen. Ten noorden van de Gouw wordt nu  gebouwd. De bouwers hebben ruimte nodig om hun bouwketen, materieel en auto's van medewerkers neer te zetten. Daarvoor zullen stukken van de toekomstige Gouw worden gebruikt. Die stukken terrein kunnen pas uitgegraven worden en aan de Gouw worden toegevoegd, als de bouwers klaar zijn met de bouwvelden ten noorden van de Gouw.

Ook goed om te weten: In de onderleggers (de kaart waarop de logistiek is geprojecteerd) van de logistieke schetsen zijn de nieuwe plannen voor het westelijk deel van Weespersluis nog niet te zien. Ook kan de onderlegger wat verschillen van de werkelijke indeling van buurten. In een volgende versie van de logistieke schetsen wordt een actuele onderlegger gebruikt. 

Tip: Omdat de schetsen bestaan uit vele kaartlagen, kan het even duren voor ze in beeld verschijnen. Geef het laden even de tijd. 

0 bestanden geselecteerd: 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen