Korte Muiderweg

Reconstructie Korte Muiderweg naar verwachting vanaf eind 2024

(algemene informatie)

Eerder berichtten wij dat de reconstructie van de Korte Muiderweg zou starten na de zomervakantie van 2023. Dat wordt nu naar verwachting eind 2024. Deze wijziging in de planning heeft te maken met het feit dat het overleg over een definitief ontwerp, inclusief allerlei civieltechnisch aspecten, meer tijd in beslag neemt dan gehoopt en verwacht.

Minder snelheid en meer rotondes

Op dit moment wordt er nogal eens te hard gereden op de Korte Muiderweg en helaas gebeuren er ook nog weleens ongelukken. In de eindsituatie zal er minder verkeer gebruik maken van de Korte Muiderweg en zal er ook minder hard gereden (kunnen) worden.

In de SUOK is vastgelegd dat de GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis verantwoordelijk is voor de reconstructie van het grootste deel van de Korte Muiderweg. Dat is het deel buiten de bebouwde kom zoals die bestond voor de komst van Weespersluis. Met de reconstructie wordt ook de maximum snelheid verlaagd van 80 km / uur naar 50 km / uur. Er komen rotondes die aansluiten op Weespersluis en er komt een verhoging in de Korte Muiderweg om ruimte te geven aan de sloepen en kleine bootjes die (na realisatie van de sluis) heen en weer varen tussen Weespersluis en de Vecht.

Doorlooptijd van twee jaar

De gehele reconstructie van de Korte Muiderweg duurt naar verwachting twee jaar. Zoals nu voorzien, zal dat dus zijn vanaf eind 2024 tot eind 2026. De weg is in die periode steeds fasegewijs afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Waterlinie.

Fietsers, bromfietsen en voetgangers worden langs de werkzaamheden aan de Korte Muiderweg geleid via de vertrouwde route. Dit zal niet altijd een perfect fiets- en voetpad zijn, maar vaak een tijdelijke situatie.

Precieze maatregelen worden nog uitgewerkt

Het werk wordt in meerdere fasen uitgevoerd. Tijdens het werk zijn aanliggende woningen steeds bereikbaar.

Op dit moment is het nog te vroeg om een gedetailleerd overzicht te kunnen geven van de te nemen maatregelen om het langzaam verkeer langs het werk te leiden. Voorop staat dat dit veilig gaat gebeuren! De nadere uitwerking hiervan is afhankelijk van de detailfasering en de te kiezen werkmethoden.

Fietsveiligheid Korte Muiderweg

In de eindsituatie ligt er een vrijliggend tweerichtingen fietspad aan de westzijde (de zijde van Weespersluis) van de Korte Muiderweg. De bestaande autorijbaan wordt versmald en wordt ontworpen als een 50 kilometerweg. Op de hoek van de Vechtstroomlaan en de Korte Muiderweg komt een rotonde voor de ontsluiting van autoverkeer.

Tijdelijke situatie

Om bouwverkeer en bewonersverkeer zo veel mogelijk van elkaar te scheiden is een tijdelijke aansluiting voor auto’s met verkeerslichten op de Korte Muiderweg gemaakt ter hoogte van Waterrijk 4A2/4A3.

Langs de Korte Muiderweg zijn op dit moment twee éénrichting fietspaden aanwezig. Iets ten noorden van Waterrijk 4A3 is een bestaande fietsoversteek met verkeerslichten aanwezig. Voor een veilige oversteek van de Korte Muiderweg wordt geadviseerd deze oversteek te gebruiken.

Aan de Korte Muiderweg ter hoogte van Vechtrijk en Waterrijk fase 4, is een extra (tijdelijke) oversteek beschikbaar voor fietsers. Het bijbehorende verkeerslicht werkt met drukknopbediening. Daarnaast is het nog altijd mogelijk om gebruik te maken van de fietsoversteek met verkeerslichten ten noorden van Waterrijk 4A3.

 

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen