Meldingen openbare ruimte / contact

Heb je een vraag of een melding over het openbaar gebied in jouw buurt? Dan is het handig om te weten wie je in welke gevallen kunt benaderen.

 

Je kunt bij de GEM Bloemendalerpolder terecht met vragen / meldingen over:

 • Zandtransporten voor het ophogen van gebieden
 • Werkzaamheden die te maken hebben met de aanleg van de openbare ruimte
 • De planning van werkzaamheden in de openbare ruimte en de planning in het algemeen
 • Natuurgebied 't Breedland
 • De stedenbouwkundige opzet van Weespersluis

Contact: Team Omgevingscommunicatie, project@weespersluis.nl 

 

Je kunt bij de ontwikkelaar (de verkoper van je woning) terecht met vragen over:

 • De staat en het moment van opleveren van je woning
 • De grenzen van het perceel dat je hebt gekocht

Contact via de contactpersoon van de betreffende ontwikkelaar

 

Voor meldingen over het het beheer en onderhoud van openbaar gebied kun je terecht bij de gemeente Amsterdam:

Je kunt bij de gemeente Amsterdam terecht met vragen over:

 • Het openbaar gebied dat al klaar is (waar de GEM Bloemendalerpolder dus niet meer aan het werk is)
 • Beheer en onderhoud van het openbaar gebied dat al klaar is
 • De school en de sporthal
 • Openbare orde en veiligheid / verkeer
 • Vergunningen en / of ruimtelijke procedures. Let op: Formele zienswijzen of bezwaren kunnen niet via e-mail worden ingediend. Dat moet schriftelijk (per brief) gebeuren.

Contact: Gemeente Amsterdam, projectteam Weespersluis, weespersluis@amsterdam.nl  

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen