Windturbines overkant Amsterdam-Rijnkanaal stap verder in het proces

ProfielfotoLinda van den Berg 04-06-2024 799 keer bekeken

Zowel de gemeente Diemen als de gemeente Amsterdam zijn op zoek naar locaties voor windturbines. Beide gemeenten hebben daarvoor het gebied aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, net ten westen van Weespersluis, op hun lijst staan als een van de zoekgebieden.

Allebei de gemeenten zetten binnenkort nieuwe stappen in het proces om te komen tot een keuze voor de locatie(s) waar de windturbines uiteindelijk een plek krijgen.

Diemen

Zo behandelt de gemeenteraad van Diemen de partiële herziening van de Omgevingsvisie Diemen 2040 en de milieueffectrapportage (MER) ten aanzien van de zoeklocaties voor windenergie. Dat gebeurt op 13 en 27 juni aanstaande. Vooruitlopend daarop is er op dinsdag 11 juni een extra raadsvergadering, die ervoor bedoeld is om insprekers over de Diemense plannen voor windenergie aan het woord te laten. Wie wil inspreken, moet zich vooraf wel aanmelden. Dat kan via raadsgriffier@diemen.nl of telefonisch via 020-2144888. 

Meer informatie over de plannen voor windenergie van de gemeente Diemen is te vinden op www.diemen.nl/res.  

Voor Weespersluis zijn met name de zoeklocaties C en D van belang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft onlangs vijf zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van extra windturbines. Een van de gebieden is de Diemerscheg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de plannen kan tot en met woensdag 17 juli worden gereageerd. Meer informatie over de plannen is te vinden op  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/kaart-zoekgebieden/

Op dinsdag 11 juni is er van 20.00 tot 21.00 uur een digitale presentatie van de plannen. Wie bij deze presentatie wil zijn, moet zich daarvoor aanmelden. Dat kan via https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/

In de periode van 13 tot en met 27 juni organiseert de gemeente Amsterdam vier informatiemarkten, zoals die op dinsdag 18 juni in Driemond. Meer informatie is te vinden op de inspraakpagina van de gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/terinzagelegging-ontwerp-programma/

Het groen aangemerkte zoekgebied, de Diemerscheg, is voor Weespersluis van belang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Standpunt GEM Bloemendalerpolder

Eerder hebben we gereageerd op de Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD) Wind van de gemeente Amsterdam. Daarin was de Diemerscheg ook al opgenomen als zoeklocatie voor windenergie.

Ook hebben we gereageerd op de Milieu Effect Rapportage (MER) van de gemeente Diemen, waarin de Diemerscheg óók zoekgebied is voor windturbines. In de MER van de gemeente Diemen is in onze ogen onvoldoende rekening gehouden met Weespersluis. Alhoewel voor deelplan 6, het meest westelijk gelegen deel van Weespersluis dat nog in ontwikkeling is, het omgevingsplan nog moet worden aangepast, voorziet het huidige bestemmingsplan óók al in bebouwing aan de westzijde van Weespersluis. Daar is in onze ogen door de gemeente Diemen onvoldoende rekening mee gehouden. Of dat nu in het ontwerp-programma Windenergie Amsterdam 2030 ook zo is, moeten we nog bestuderen. In de eerdere NRD was er naar onze mening nog onvoldoende rekening gehouden met Weespersluis.

We hebben best zorgen over de plannen van zowel de gemeente Diemen als die van de gemeente Amsterdam. Als beide gemeenten, al dan niet onafhankelijk van elkaar, besluiten om realisatie van windturbines mogelijk te maken aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, heeft dat impact op onze bewoners. Niet alleen op de toekomstig bewoners van het westelijk deel, maar ook op onze huidige bewoners. Het gaat dan om
slagschaduw, en het geluid, met name in de nachtelijke uren als het geluid van de windturbines extra opvalt in de verder stillere omgeving. De hoogte van de turbines staat nog niet vast, maar hoe hoger, hoe meer impact op de omgeving. Mocht het nodig zijn, dan zullen we een zienswijze indienen op het ontwerp-programma Windenergie Amsterdam 2030.

In alle stukken die tot nu toe zijn gepubliceerd, staat dat de omgeving is meegenomen in de plannen. Het lastige is, dat de bewoners van het westelijk deel van Weespersluis nog niet bekend zijn. Zij konden dus ook niet worden meegenomen in de plannen. Daarom, en ook in het belang van de huidige bewoners van Weespersluis, zullen wij de plannen nauwlettend blijven volgen en zullen we daar in hun belang op reageren.

Voor de volledigheid: We zijn niet tegen windmolens, maar dan moeten die te realiseren zijn zonder hinder voor onze huidige en toekomstige bewoners.

Afbeelding bij dit bericht: Rodi.nl

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen