Informatiemarkt geslaagd, vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen

ProfielfotoLinda van den Berg 28-02-2023 3746 keer bekeken

De informatiemarkt Weespersluis, die op 31 januari jl. in Theater City of Wesopa werd gehouden, was goed bezocht met meer dan 250 bezoekers, voornamelijk (toekomstige) Weespersluis-bewoners. Zij stelden uiteenlopende vragen aan de aanwezige medewerkers van de GEM Bloemendalerpolder en de gemeente.

Tijdens de informatiemarkt is de voortgang van de verschillende onderdelen van de gebiedsontwikkeling gepresenteerd en zijn voor het eerst de nieuwe plannen voor het nog te ontwikkelen Westelijk gedeelte van Weespersluis gepresenteerd. Er werd duidelijk dat er veel komt kijken bij een grootschalige gebiedsontwikkeling als Weespersluis en het was voor de vakspecialisten van de gemeente en van de GEM een uitgelezen mogelijkheid om hun kennis te delen en met bewoners en belangstellenden in gesprek te gaan.

(De informatiepanelen, als getoond tijdens de informatiemarkt, staan onderaan dit artikel)

Planning, logistiek en verkeer

Veel belangstelling was er voor de huidige stand van de planning en logistiek. Hierbij werden vooral vragen gesteld over het ontwikkel- en bouwtempo, de stromen bouw- en bewonersverkeer en de te volgen routes tijdens de afsluiting van de Korte Muiderweg als die wordt heringericht. Bezoekers van de informatiemarkt wisselden van gedachten met de vakspecialisten over hoe het beter en sneller zou kunnen. Dat waarderen we natuurlijk! Ook werden zorgen geuit over drukte rondom de school en hard rijden op verschillende wegen. Er is toelichting gegeven op de maatregelen die GEM en gemeente nemen voor een veilige verkeerssituatie in Weespersluis.

Sluis en varen

Ook de interesse in de schutsluis en ligplaatsen in havens was groot. Veel bewoners kijken ernaar uit om met hun bootje door Weespersluis en naar de Vecht te kunnen varen. Met de realisatie van de schutsluis kunnen stappen worden gezet zodra bekend is wat de afspraken worden tussen de gemeente en AGV / Waternet over het vaarweg- en nautisch beheer. Dan zal er ook meer bekend zijn over het beheer van de havens en de wijze waarop wordt omgegaan met ligplaatsen in de havens.

’t Breedland en natuur

De stand waarin ’t Breedland en de natuur centraal stonden, kon rekenen op aardig wat belangstelling. Veel waardering is er voor de pilot met begrazing door Schotse Hooglanders, waardoor de natuurontwikkeling in het natuurcompensatiegebied versneld zou moeten kunnen worden. Ook het feit dat het nu mogelijk is om van de in ontwikkeling zijnde natuur te genieten door het struinpad te gebruiken, kon rekenen op enthousiasme. Een belangrijk punt voor bewoners is dat het geluidsscherm van de A1 zoveel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Ook de GEM en gemeente vinden dat belangrijk. Inmiddels zijn er vele bomen geplant, die nog wel wat tijd nodig hebben om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Nieuwe plannen westelijk Weespersluis

De GEM en de gemeente zien in het westelijk deel van Weespersluis kansen ten aanzien van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en duurzaamheid. Het voornemen bestaat om 600 extra woningen te realiseren in Weespersluis. Hiermee komen er in totaal ca. 3.550 woningen in Weespersluis en wordt er meer voorzien in de nog altijd grote woningbehoefte. Er was over het algemeen veel begrip voor het voornemen om extra woningen te realiseren. Het voornemen om 120 sociale en middeldure huurwoningen extra te realiseren vonden sommigen te weinig en anderen meer dan genoeg. Bezoekers vroegen zich onder andere af welk proces de gemeente en de GEM doorlopen voor deze nieuwe plannen en wat de implicaties zijn voor Weespersluis. Voor dit plan zal een nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan worden opgesteld. Het nieuwe deel zal wat betreft kwaliteit en uitstraling passen bij de rest van Weespersluis.

Maatschappelijke voorzieningen

Naast het realiseren van meer woningen, willen de GEM en de gemeente ook extra maatschappelijke voorzieningen (o.a. onderwijs en kinderopvang) realiseren in Weespersluis West. Hier werd door veel bezoekers positief op gereageerd omdat deze voorzieningen hard nodig zijn. Er zijn veel vragen gesteld over de huidige capaciteit van kinderopvang, BSO en de huidige basisscholen en de uitbreiding hiervan. Ook zijn er vragen gesteld over de capaciteit voor voortgezet onderwijs in de toekomst.

Duurzame mobiliteit

Er is door veel bezoekers interesse getoond in de plannen voor een busverbinding in Weespersluis. Meerdere bezoekers gaven aan belang te hebben bij een busverbinding en haltevoorzieningen in de buurt. Er werden vragen gesteld over fietsroutes richting Amsterdam en mensen waren benieuwd naar de fietsverbinding met bestaand Weesp. Op het mogelijk invoeren van betaald parkeren werd wisselend gereageerd, er was deels begrip, er werden vragen gesteld over het proces en zorgen geuit. De vraag werd gesteld of huidige bewoners wel genoeg vergunningen krijgen. Bezoekers waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor autodelen en hoe het mogelijk is daar nu al gebruik van te maken.

Duurzaamheid

Bij de stand over duurzaamheid werd door bewoners vooral advies gevraagd over het aanschaffen van (extra) zonnepanelen om ‘0-op-de-meter’ te bereiken. Ook zijn bewoners op zoek naar tips en adviezen over duurzamere en klimaatbestendiger tuinen, waarbij ook gevraagd werd om beleid dat zou moeten stimuleren dat er zo min mogelijk bestrate tuinen in de wijk zijn. Groene, natuurlijke tuinen bevorderen natuurlijk de afvoer van water. Uitgekiend beplante tuinen bevorderen bovendien de biodiversiteit.

Bewonersinitiatieven en Buurtkamer Weespersluis

De gebiedsmakelaar van de gemeente Amsterdam en het bestuur van de buurtkamer Weespersluis waren ook aanwezig en zijn tijdens de avond benaderd met uiteenlopende vragen en ideeën. Ook de interesse voor de (activiteiten van de) buurtkamer was groot. Het was positief om te zien dat (toekomstig) bewoners zo actief en betrokken zijn.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht, of als bezoeker van de informatiemarkt,  nog vragen hebben, neem dan contact op met Team Omgevingscommunicatie Weespersluis via project@weespersluis.nl.

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.