Wat is de status van het Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen en het Landschapsontwikkelingsplan?

ProfielfotoLinda van den Berg 16-05-2014 769 keer bekeken 1 reacties

1  reacties

Linda van den Berg 16-05-14 om 7:56

De voorontwerpen van deze twee plannen geven samen met het bestemmingsplan inzicht in de plannen voor de Bloemendalerpolder. Ze bevatten net als het bestemmingsplan ook regels en vormen dus samen daarmee het kader waarbinnen ontwikkeld moet worden. Het Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen (BKPoH) en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) zijn net als het ontwerp Bestemmingsplan (O-BP) al vrij compleet, maar kunnen ook nog worden aangepast als dit vanuit inspraak en overleg nodig blijkt. Beide plannen zullen gelijk oplopen met het bestemmingsplan waardoor mogelijkheden voor reacties en besluitvorming ook gelijktijdig en in samenhang plaatsvinden. Gedurende de planontwikkeling zal het BHPoH uitgewerkt zal worden in een beeldregieparagraaf per deelplan.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Weesp, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.